Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 11.09.2013
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Aplikacja SIO w wersji 3.15

Dodano: 11.09.2013

Nadszedł okres przekazywania przez placówki oświatowe baz danych. Informujemy Państwa, że w tym celu możecie skorzystać z najnowszej wersji tzw. "starego" SIO - SIO 3.15 lub z "nowego" SIO.

Zmiany w SIO: aplikacja SIO w wersji 3.13 i projekt zmian prawnych

Dodano: 26.09.2012

Jeśli SIO v. 3.13...
W gorącym, wrześniowym okresie przekazywania przez placówki oświatowe baz danych, przypominamy, że spisy powinny być wykonywane za pomocą najnowszej wersji programu SIO v.3.13.

...to Analizator 3.13
Informujemy także, że program sQola Integra Analizator, autorstwa QNT, został zaktualizowany do wersji 3.13. Wykonane modyfikacje wprowadzono w celu dostosowania programu do najnowszej wersji programu Ministerstwa.

przeczytaj więcej

Zbliża się nowe SIO - jest dużo czasu na przygotowania

Dodano: 20.03.2012

30 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie nowa ustawa o systemie informacji oświatowej z 15 kwietnia 2011 r. Zmienia ona strukturę, organizację oraz zasady działania SIO. Nie musicie się jednak Państwo martwić koniecznością szybkiego "przestawienia się" na nowe warunki - ustawodawca przewidział blisko dwuletni okres przejściowy, w trakcie którego obowiązywać będą zapisy obu ustaw, starej i nowej.

Nowy System Informacji Oświatowej będzie stanowił udoskonalone narzędzie gromadzenia danych, niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Dane zgromadzone w "nowym" SIO będą bardziej aktualne, wiarygodne i rzetelne, co zwiększy efektywność działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą, a sam system - według zamierzeń ustawodawcy - ułatwi zarządzanie oświatą, m.in. poprzez optymalizację wydatków.

przeczytaj więcej

Nowa wersja programu SIO - 3.12

Dodano: 19.03.2012

Informujemy, że dostępna jest już najnowsza wersja programu SIO oznaczona numerem 3.12, przeznaczona do wykonania aktualizacji baz danych oświatowych według stanu na 31 marca 2012 r. Aplikacja dostosowana do pracy na różnych systemach operacyjnych jest dostępna do pobrania na stronie Centrum Informatycznego Edukacji MEN.

Przypominamy o terminach przekazywania danych:

  • do 4 kwietnia 2012 r. - szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli;
  • do 18 kwietnia 2012 r. - jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym;
  • do 27 kwietnia 2012 r. - kuratorzy oświaty.

SIO a GIODO

Dodano: 13.05.2011

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych gromadzonych w SIO, otrzymujemy od Państwa wiele pytań, jak uzyskać dane niezbędne do sformułowania polityki bezpieczeństwa danych umieszczanych w programie SIO. Ponieważ jedynym autorem tej aplikacji jest Centrum Informatyczne Edukacji MEN, to właśnie jedynie ta instytucja może udzielać stosownych informacji na ten temat.

Wspomniany obowiązek wynika z uznania przez GIODO, że zbiory danych dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), są zbiorami zawierającymi dane osobowe. W związku z tym podlegają szczególnej ochronie.

pokaż starsze informacje